Základem všech peněz je zlo

Takže si myslíte, že základem všeho zla jsou peníze? Přemýšleli jste někdy, co je základem všech peněz? -Ayn
Randová

Peníze byly stabilním prostředkem směny a uchovatelem hodnoty – v době, kdy ještě převládaly pevné měnové principy a peníze byly většinou kryty zlatem nebo stříbrem.

Od roku 1913, a zejména po roce 1971, neexistuje žádná disciplína ani morálka ohledně otázky peněz; neomezené množství falešných fiat peněz jsou vytvářeny podle libosti.

V dnešním světě nekrytých peněz existuje pouze jedna odpověď na otázku: "Co je základem všech peněz?" A to je:

"Základem všech nekrytých peněz je zlo"

Na domovské stránce MMF (Mezinárodní měnový fond) je článek, který říká: „Peníze jsou něco, co si udržuje hodnotu...“ – Hmmm…..

Setkání bankéřů a politiků na Jekyll Island v listopadu 1910 položilo základy pro vytvoření Federálního rezervního systému.

Od této chvíle privátní bankéři ovládali peněžní systém USA a tím i tvorbu peněz. Nicméně britská libra, která byla až do roku 1931 krytá zlatem, zůstala až do tohoto bodu preferovanou světovou měnou. Na našem území bylo krytí zlatem zrušeno během I.světové války.

MĚNOVÉ SYSTÉMY JSOU PŘECHODNÉ

Dohoda z Bretton Woods z roku 1944 zavedla nový měnový systém založený na americkém dolaru. Od té doby byly všechny hlavní měny navázány na americký dolar, který byl zase navázán na zlato v kurzu 35 dolarů za unci. Americký dolar se tak stal světovou rezervní měnou, která byla podpořena velkými zlatými rezervami. Tyto rezervy byly nahromaděny mezi počátkem 20. století a koncem 40. let 20. století. Během 2. světové války také USA dostávaly zlaté platby za dodávky zbraní a dalšího zboží.

Níže uvedený graf ukazuje, jak zásoby zlata vzrostly z prakticky nuly (počátek 20. století) na 22 000 tun do roku 1947. V následujících 25 letech bylo prodáno 14 000 tun; dnes se říká, že americké zlaté rezervy jsou 8 000 tun.

Těchto 14 000 prodaných tun by dnes přineslo čistou částku 840 miliard dolarů, což jistě mohlo pomoci napravit churavějící ministerstvo financí USA.

Většina amerického zlata byla prodána za ubohých 35 dolarů za unci. Ostatně šéfové amerického ministerstva financí a Federálního rezervního systému mají být experti na peníze, ne? Alespoň nám to ukazuje, že nevědí nic o historii ani o zlatě. V každém případě o penězích nic určitě nevědí. Jsou nicméně zaměstnáni jako dočasní správci amerického zlata a financí a nikdy nemusejí nést přímou odpovědnost za důsledky svých činů.

Jak napsala Ayn Randová:

"Realitě se lze vyhnout, ale důsledkům vyhýbání se realitě nikoli."

V dnešní době zlatého telete a okamžitého uspokojování potřeb se žádný manažer, politik, centrální bankéř nebo komerční bankéř nemusí bát, že by se za své činy zodpovídal. Zisky se vždy privatizují a ztráty se vždy socializují.

Nezáleží na tom, jaké deficity nebo dluhy prezident, kancléř nebo premiér nadělal během svého úřadu; po skončení funkčního období dokonce vydělávají na vlastním jménu a vydělávají miliony. A bankéři nadále sklízejí bonusy a opce bez ohledu na to, jaké ztráty způsobí.

Takže: Většina z těchto lidí se nikdy nemusela zodpovídat za následky svých činů. Normální lidé naopak nesou následky - v podobě zdanění, klesajících dávek z penzijního či zdravotního systému, ale také v podobě přicházející výrazně nižší životní úrovně.

USA: 90 LET DEFICITŮ

Od 30. let 20. století má vláda USA každý rok rozpočtové schodky (s výjimkou několika let v 50. a 60. letech). Přebytky z Clintonova funkčního období byly pouze zdánlivými přebytky kvůli nesprávnému základu výpočtu.

Takže: 90 let žila nejsilnější ekonomická mocnost světa z vypůjčených peněz a vypůjčeného času.

Důsledky jsou zřejmé a zřejmé pro většinu, kteří chtějí vidět realitu. Jejich vláda jim to neřekne a média jsou příliš ignorantská, aby to pochopila.

Pravděpodobně ani 1 % američanů nechápe, že jejich vlastní peníze denně ničí političtí vůdci a bankéři.

Kolik lidí američanů, že americký dolar ztratil od roku 1971 neuvěřitelných 98 % své kupní síly? Skutečnost, že dnes můžete za dolar získat pouze 2 % toho, co jste dostali v roce 1971, je něco, co už chápe málokdo.

A co řekl prezident Nixon svým americkým spoluobčanům v roce 1971, když odpojil dolar od zlata?

"ÚČINKY DNEŠNÍ AKCE pomohou stabilizovat dolar."

ZATÍM O 98 % DOLE

Hmmmmmm! Níže uvedený graf ukazuje, jak se dolar stabilizoval. Pokles dolaru o 98 % na mě neimponuje stabilitou, ale chaotickým a katastrofickým vývojem!

DEFICITY USA: EXPONENTÁLNÍ RŮST

Vláda USA za rok 2021 utratila 7 bilionů $ ročně, s daňovými příjmy POUHÝCH 4 biliony $ tak zbývá řádný roční deficit ve výši 3 bilionů dolarů – neboli 43 % rozpočtu USA. Ano, 43% všeho co v roce 2021 zaplatilo USA z rozpočtu je z nově vytvořeného dluhu. Šíléné, že?

Vzhledem k exponenciálně rostoucím ročním deficitům v rozpočtu USA: Kdo ještě věří ve splacení amerického dluhu v současnosti 29 bilionů $ a budoucích 50 bilionů $? Jednoduše: USA tyto deficity nikdy nesplatí, místo toho budou deficity nadále nekontrolovatelně růst.

Na začátku článku jsem napsal: Základem všech fiat peněz je zlo. Protože padesátinásobného nárůstu dluhu USA od roku 1981 lze dosáhnout pouze korupčním způsobem.

Nemyslete si, že Fed skutečně „zúží“ mesíční tisk 120 miliard dolarů. Byl oznámen program zužování ve výši 15 miliard dolarů, ale to byla jen „lež“.

COVID: OMIKRON – DALŠÍ VARIACE

Svět je tedy nyní o jednu variantu Covid bohatší. Pokaždé, když je Covid na ústupu, zdá se, že se znovu objeví nová varianta . Evropské země znovu zahajují blokovací opatření. 

Nikdo v současné době neví, jak vážná je varianta omikronů ve skutečnosti, ale země jsou již blokovány. Předpokládá se, že Omicron má 32 mutací a současné vakcíny nemusí být tak účinné. Velké farmaceutické společnosti tedy přijdou s novými vakcínami vedle přeočkování a pravidelných každoročních očkování proti chřipce. Velké farmaceuta jsou nyní tedy ve skvělé pozici být informovaným poradcem i příjemcem Covidu. A tak se budou hrnout další miliardy a biliony.

NÁSLEDKY

Nejsme žádní odborníci na lékařství (mezi nimiž se zdá být téměř nikdo nezaujatý), ale známe ekonomické NÁSLEDKY.

V září 2019 hlavní centrální banky signalizovaly, že „udělají vše, co bude nutné “, aby udržely finanční systém v chodu.

Oficiální přítomnost Covidu na začátku roku 2020 byla samozřejmě dokonalá záminka k prosazení dalšího masivního a neomezeného schématu vydělávání peněz. Někteří se dokonce domnívají, že to vše bylo způsobeno záměrně, ale to by bylo jen stěží proveditelné…??

Bez ohledu na závažnost nových variant Covid je jasné, že svět bude trpět ekonomicky, finančně i sociálně.

Jinými slovy, všechny tyto další problémy přicházejí ve světě, který morálně a finančně zkrachoval. Dokonce ani král se svými natištěnými penězi a všichni jeho muži už nemohou dostat Humpty Dumpty dohromady.

PERFEKTNÍ RECEPT NA KATASTROFU

Podívejme se na ingredience:

exponenciálně rostoucí světový dluh ve výši 300 bilionů dolarů; V roce 2000 to bylo 100 miliard.

rychle rostoucí deficity ve většině hlavních rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik

deriváty ve výši nejméně 1,5 miliardy USD se stanou bezcennými, pokud protistrany nesplní své závazky

epická bublina všeho druhu ve všech třídách aktiv – akcie, dluhopisy, nemovitosti

Bublina cen aktiv, která splaskne, protože je založena na padělaných penězích

sociální a morální dekadence

žádný státník s vůdčími kvalitami na Západě – tedy žádná vyhlídka na záchranu

chřipka relativně mírného rozsahu posílá svět do třetího roku uzamčení

finanční systém na pokraji kolapsu

Inflace, která povede k hyperinflaci

FIAT peníze s nulovou hodnotou vyrobené v obrovském množství

peněžní systém, který (podíváme-li se do historie) ztratí 100 % oproti dnešnímu stavu

Výše uvedené faktory jsou nevyhnutelnými důsledky finančního a měnového systému, který byl odsouzen k zániku, když jej v roce 1910 navrhli někteří bankéři na ostrově Jekyll.

Jak jsem psal na začátku článku: Zlo je kořenem všech fiat peněz!

Chamtivost je smrtelný hřích; navíc si bankéři a politici na ostrově Jekyll jasně uvědomovali důsledky svých obchodů. Nemusejí se však bát: po 100 let sklízí výhody a vytváří mimořádné bohatství pro pár vyvolených.

Ale pro zbytek světa, který má pouze dluhy a žádné úspory, je nyní připraveno dlouhé období bídy.

Je skutečně velmi příhodné, že rozhodnutí vládnout penězům bylo učiněno na ostrově Jekyll. Když se podíváte na význam „Jekyll“, (Jekyll mening) najdete:

"Člověk s velmi silně diferencovanými osobnostními charakteristikami - na jedné straně dobré, na druhé ZLÉ (špatné)."!

To, co chce Federální rezervní systém sdělit světu jako celku, je jeho ctnost jako ochránce a zachránce finančního systému. Cílem dohodnutým na Jekyll Island byl ZLÝ záměr převzít kontrolu nad měnovým systémem ve prospěch soukromých bankéřů, kteří budou vlastnit a ovládat Fed.

MNOHO NEJLEPŠÍCH VĚCÍ V ŽIVOTĚ JE ZDARMA

Nelíbí se mi být v roli Cassandry, která předpovídá zkázu a zánik.

Ale to vše jsou důsledky, o kterých nás historie znovu a znovu učí. Bohužel všichni věří, že dnes je všechno jinak.

Vzhledem k tomu, že se doposud zhroutil každý peněžní systém, lze považovat za zcela jisté, že se zhroutí i tento.

Pro těch pár, kteří mají úspory, je nyní ochrana bohatství fyzickým zlatem a stříbrem zásadním pojištěním proti dalšímu neúspěšnému měnovému a finančnímu systému.

Také by si každý měl pamatovat, že nejdůležitější věci v životě jsou rodina a přátelé. Pomoc druhým v těžkých časech je zásadní.

A pamatujte, že mnoho úžasných věcí v životě, jako je zábava, knihy, hudba a příroda, nic nestojí.