Přepnout menu

East India Company

The East India Company byla britská obchodní společnost založená v roce 1600, která měla vliv na celosvětový obchod a rozšířila britský vliv v Asii. Společnost se zabývala obchodem s luxusními zbožím, jako byly koření, čaj, hedvábí a porcelán, a také s otroky. The East India Company byla jednou z nejvýznamnějších a nejmocnějších společností v historii a měla významný vliv na politiku a ekonomiku Británie a celého světa. Společnost byla také zapojena do vývoje moderních obchodních praktik, jako je využití akcií a dividend, a také do vzniku moderních právních a politických institucí. V pozdějších letech byla společnost kritizována za své zločinné praktiky a koloniální expanzi, což vedlo ke svému zániku v roce 1874. The East India Company zůstává důležitým symbolem britského obchodu a imperialismu a má dodnes vliv na současnou politiku a ekonomiku světa.