Přepnout menu

K nákupu / Makro a měnová rizika

Tisk peněz zašel příliš daleko

Makroekonomické riziko a měnové riziko

Jednotlivci, rodiny a sofistikovaní institucionální investoři chápou, že rekordně vysoké úrovně globálního dluhu doprovázené historicky klesajícím tempem růstu HDP představují roztříštěný finanční systém, jehož globální poměr dluhu k příjmu je v současnosti 3:1.

Takový nesoulad mezi rostoucími úrovněmi dluhu a stagnujícím HDP lze udržet pouze stejně rekordně vysokou úrovní tvorby globální fiat měny (tj. kvantitativní uvolňování neboli „tisk peněz“).

Maskování reality falešnými papírovými penězi

Zneužívající výroba papírových nebo elektronických peněz se používá k zamaskování skutečně narušené ekonomické situace. Takové vytváření hodnot není ze  skutečných výdělků nebo příjmů, které jsou výsledkem solidních obchodních a hodnotových procesů a to považujeme za největší problém dneška.  

Tvůrci globální politiky fakticky kupují své vlastní státní a podnikové dluhy za peníze vytvořené z ničeho.

Doba kdy budeme kupovat rohlík za 10 kč není fakticky tak moc vzdálená, nejdéle se hodnoty 10 kč za rohlík vzhledem ke kvantitativnímu uvolňování dočkáme v roce 2033.

Nebezpečná hra

Tato nebezpečná hra se v historii hrála znovu a znovu. Vždy to skončilo špatně pro ty, kteří neměli prozíravost držet vlastní fyzické zásoby zlata a stříbra, aby se zajistili proti klesající kupní síle příslušné národní měny.

Příliš mnoho odborníků se zaměřuje na „relativní“ sílu měn a přehlíží skutečné jádro věci – vlastní kupní sílu měny. Vezmeme-li jako hlavní příklady americký dolar a euro, jejich ztráta kupní síly měřená ve zlatě je nejen zřejmá, ale také probíhá stále rychleji.

Na grafu níže vidíme kolik miligramů zlata se dalo pořídit za 1 americký dolar či za 1 euro v průběho posledních 20 let. Je zřejmé, že v roce 1999 bylo možné pořídit za 1 euro 0,12 gramu zlata, v roce 2020 to bylo už jen 0,02 gramu zlata. V případě Eura je to propad o 84,5 % během posledních 20 let, u amerického dolaru je to 84,7%.

Extrémní tvorba měn má za následek extrémní devalvaci měn

Ohromující úroveň tvorby nekrytých peněz a politika nulové až záporné úrokové sazby (účinně využívající dluh k řešení dluhové krize) od Velké finanční krize v roce 2008 je nyní nezpochybnitelná. Přímý dopad těchto politik na klesající globální měny je opět samozřejmý a hluboce znepokojující.

S ohledem na zachování dědictví je držení drahých kovů nezbytnou součástí dobře vyváženého portfolia. Jakkoli vítáme rostoucí ceny drahých kovů, naším hlavním argumentem pro zlato a stříbro je a vždy bude, že jde o pojištění měnových rizik.