Přepnout menu

K nákupu / Obchodní podmínky

DEFINICE POJMŮ

E-shop – internetový obchod provozovaný prodejcem na www.zlatabanka. store
Prodejce – viz základní ustanovení
Kupující – je spotřebitel, který nakupuje na e-shopu
Fixace ceny – je odsouhlasení kupní ceny 
Občanský zákoník – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a kupujícím. Její návrh bude kupujícímu zaslán prodejcem
Záloha – dle návrhu kupní smlouvy
Investiční produkty – produkty u kterých se mění cena v závislosti na komoditní burze
Produkty s pevnou cenou – produkty u který se cena nemění

OBJEDNÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku a uzavření smlouvy lze udělat následujícími způsoby:

 • návštěvou jedné z našich poboček
 • objednávkou prostřednictvím e-shopu
 • telefonicky nebo emailem

Kupující bere na vědomí, že veškeré objednávky jsou závazné a slouží k návrhu kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od objednávky do 24 h od objednání a to oznámením na email: info@zlatabanka.com

Prodávající může kupujícího vyzvat k potvrzení objednávky např. emailem. ohledně množství nebo zvýšení ceny. Objednávka je neplatná, pokud kupující toto potvrzení nedá odpovídajícím způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky jestliže:

údaje o kupujícím jsou neúplné nebo zavádějící
kupující někdy v minulosti porušil své povinnosti oproti prodávajícímu jako např. nevyzvednutí zboží, nezaplacení ceny po fixaci atp.
je více objednávek, než máme zboží na skladě nebo k dispozici u dodavatelů
ceny na e-shopu byli uvedeny nesprávně z jakéhokoli důvodu
když se výrazným způsobem změní cena
z jakéhokoli jiného důvodu
Kupující bude o odmítnutí objednávky bezodkladně informován. Prodávající nemusí informovat o důvodu odmítnutí objednávky.

Uzavření kupní smlouvy vznikne následujícím způsobem:

Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, ta bude považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zaplacením zálohové faktury kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy a ta nabývá platnosti v plném rozsahu.

Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodejce si vyhrazuje právo omezit množství dodávaných produktů z jakéhokoli důvodu.

DEFINICE POJMŮ

E-shop – internetový obchod provozovaný prodejcem na www.zlatabanka.com
Prodejce – viz základní ustanovení
Kupující – je spotřebitel, který nakupuje na e-shopu
Fixace ceny – je odsouhlasení kupní ceny 
Občanský zákoník – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a kupujícím. Její návrh bude kupujícímu zaslán prodejcem
Záloha – dle návrhu kupní smlouvy
Investiční produkty – produkty u kterých se mění cena v závislosti na komoditní burze
Produkty s pevnou cenou – produkty u který se cena nemění


Základní informace

KDO JSME?

 • Obchodní firma: FM-verny s.r.o.

 • Právní sídlo: Roháčova 557/9, 284 01 Kutná Hora, Česká republika

 • IČO: 051 46 216

 • DIČ: CZ 051 46 216

 • Naše provozovny: Plzeň, Kolín, Mladá Boleslav

 • Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258952 

 • Kontakt: 725 562 991, 725 488 200, 725 139 628, info@zlatabanka.com  nebo tento kontaktní formulář

 • Fakturační údaje zde

 • Výpis z obchodního rejstříku zde

 • Registrační číslo na Puncovním Úřadě: 051 46 216

OBJEDNÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku a uzavření smlouvy lze udělat následujícími způsoby:

 • návštěvou jedné z našich poboček
 • objednávkou prostřednictvím e-shopu
 • telefonicky nebo emailem

Kupující bere na vědomí, že veškeré objednávky jsou závazné a slouží k návrhu kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od objednávky do 24 h od objednání a to oznámením na email: info@zlatabanka.com

Prodávající může kupujícího vyzvat k potvrzení objednávky např. emailem. ohledně množství nebo zvýšení ceny. Objednávka je neplatná, pokud kupující toto potvrzení nedá odpovídajícím způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky jestliže:

údaje o kupujícím jsou neúplné nebo zavádějící
kupující někdy v minulosti porušil své povinnosti oproti prodávajícímu jako např. nevyzvednutí zboží, nezaplacení ceny po fixaci atp.
je více objednávek, než máme zboží na skladě nebo k dispozici u dodavatelů
ceny na e-shopu byli uvedeny nesprávně z jakéhokoli důvodu
když se výrazným způsobem změní cena
z jakéhokoli jiného důvodu
Kupující bude o odmítnutí objednávky bezodkladně informován. Prodávající nemusí informovat o důvodu odmítnutí objednávky.

Uzavření kupní smlouvy vznikne následujícím způsobem:

Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, ta bude považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zaplacením zálohové faktury kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy a ta nabývá platnosti v plném rozsahu.

Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodejce si vyhrazuje právo omezit množství dodávaných produktů z jakéhokoli důvodu.

 

OBJEDNÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku a uzavření smlouvy lze udělat následujícími způsoby:

 • návštěvou jedné z našich poboček
 • objednávkou prostřednictvím e-shopu
 • telefonicky nebo emailem

Kupující bere na vědomí, že veškeré objednávky jsou závazné a slouží k návrhu kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od objednávky do 24 h od objednání a to oznámením na email: info@zlatabanka.com

Prodávající může kupujícího vyzvat k potvrzení objednávky např. emailem. ohledně množství nebo zvýšení ceny. Objednávka je neplatná, pokud kupující toto potvrzení nedá odpovídajícím způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky jestliže:

údaje o kupujícím jsou neúplné nebo zavádějící
kupující někdy v minulosti porušil své povinnosti oproti prodávajícímu jako např. nevyzvednutí zboží, nezaplacení ceny po fixaci atp.
je více objednávek, než máme zboží na skladě nebo k dispozici u dodavatelů
ceny na e-shopu byli uvedeny nesprávně z jakéhokoli důvodu
když se výrazným způsobem změní cena
z jakéhokoli jiného důvodu
Kupující bude o odmítnutí objednávky bezodkladně informován. Prodávající nemusí informovat o důvodu odmítnutí objednávky.

Uzavření kupní smlouvy vznikne následujícím způsobem:

Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, ta bude považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zaplacením zálohové faktury kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy a ta nabývá platnosti v plném rozsahu.

Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodejce si vyhrazuje právo omezit množství dodávaných produktů z jakéhokoli důvodu.

 

 

ZPŮSOBY OBJEDNÁVEK

Osobně na prodejně:

Prodejce si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu v plné výši.

Elektronickou formou

objednávkou na e-shopu prodejce ať už s registrací nebo bez registrace
emailem na info@zlatabanka.com
prodejce si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu v plné výši

 

 

CENA A ÚHRADA

Produkty s pevnou cenou mají na e-shopu cenu konečnou. Vyjma nákladů na poštovné a balné.

Investiční kovy nemají na e-shopu uvedenou konečnou prodejní cenu, ale cenu platnou v okamžiku vytvoření objednávky. Po připsání zálohy na účet prodávajícího určí prodávající konečnou prodejní cenu. O ní bude kupujícího bezodkladně informovat emailem nebo telefonicky. Kupující má právo na cenu nepřistoupit.

Cena investičních produktů na e-shopu není konečnou cenou, ale cenou platnou v okamžiku objednávky. Konečnou prodejní cenu určí prodejce na základě aktuální ceny investičních produktů uvedených na e-shopu. O změně ceny bude kupující informován telefonicky nebo emailem. Pokud s cenou nebude kupující souhlasit objednávka se zruší. Pokud dojde k dohodě na ceně objednaného zboží, pak se tato cena zafixuje a je již neměnná. 

 

 

FIXACE CEN LZE PROVÉST: 24 hodin denně

osobní návštěvou jedné z našich provozoven
e-shopovou objednávkou se zvolenou platbou na účet nebo dobírkou. Fixace ceny probíhá nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
To znamená, že nákup investičního zlata můžete uskutečnit kdykoliv, a to bez omezení na určité dny nebo hodiny.

Prodejce si vyhrazuje právo nefixovat ceny kupujícímu, který někdy v minulosti: nevyzvedl si balíček, nezaplatil zálohu nebo zrušili objednávku bez souhlasu prodejce.

MOŽNOSTI ÚHRADY:

v hotovosti na provozovně prodávajícího, maximální objednávka do hodnoty 270.000, -
dobírkou kurýrovi České pošty, maximální objednávka do hodnoty 50.000, -
převodem nebo vkladem na účet prodávajícího, tuto možnost můžete zvolit při vyzvednutí objednávky na pobočce nebo zasláním Českou poštou.
Při platbě dobírkou je cena považována za uhrazenou, v okamžiku zaplacení celé částky pracovníkovi České pošty. 

V případě platby převodem nebo vložením na účet je taková platba brána jako uhrazená v den připsání platby na účet prodávajícího, včetně všech nákladů na dopravu, pojištění, případně dobírku. Kupující je povinen platbu uhradit do 2 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury. Po uplynutí této doby bude objednávka bez náhrady zrušena.

Vystavená faktura slouží jako daňový doklad, obsahuje celkovou cenu, včetně nákladů na dopravu, dobírku a pojištění.

Prodávající je plátcem DPH.

Cena poštovného v rámci ČR je kalkulována dle ceníku České pošty. Poplatky jsou uvedeny na našich stránkách v sekci dodací podmínky. Poštovné do zahraniční bude kalkulováno individuálně, dle místa dodání.

 

 

DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Zboží, které je skladem odešle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu do 48 h. V případě, že z nějakého důvodu nebude předmět dostupný skladem má prodávající na dodání zboží 21 pracovních dnů od objednání. Kupující bere na vědomí, že doba dodání není pod objektivní kontrolou prodávajícího a může se prodloužit. 

 

 

MOŽNOSTI DODÁNÍ:

 • osobní převzetí na jedné z poboček prodávajícího
 • dodání Českou poštou

 

Prodávající si vyhrazuje právo zboží neposlat v případě, že kupující někdy v minulosti zboží: nevyzvedl, nezaplatil zálohovou fakturu nebo zrušil objednávku bez souhlasu prodejce. Prodávající si vyhrazuje právo zboží neposlat z důvodu: nedostatečné zásoby produktu skladem, změna ceny u dodavatele nebo kurýrní služby. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nevydat, pokud není zcela uhrazené.

DODÁNÍ ČESKOU POŠTOU:

Na dodací adresu kupujícího nebo nejbližší pobočku České pošty. 
Prodávající si vyhrazuje právo zboží neposlat, pokud někdy v minulosti kupující zboží nepřevzal nebo vrátil bez důvodu zpět. Pokud prodávající odmítne produkt poslat, oznámí to kupujícímu emailem. V případě, že kupující neobdrží zásilku, musí o tom bezodkladně informovat prodávajícího. V případě, že kupující si nepřevezme produkt do 15dní od data uložení na poště. Bude zásilka vrácena zpět jako nedoručitelná a smluvní vztah zaniká, ledaže:

byla na zboží vystavena zálohová faktura (prodávající zašle výzvu)
dohodnou se jinak
nezanikne-li kupní smlouva a kupující maří předání, tak je prodejce oprávněn fakturovat skladné dle ceníku prodejce v sekci dodací podmínky, cena skladného. 
Pokud se prodávající dohodne na novém termínu předání má právo fakturovat náklady s tím spojené jako např. skladné, poštovné a pojištění.

Dodal-li prodávající kupujícímu větší množství, než bylo objednáno. Je kupující tuto skutečnost povinen nahlásit prodávajícímu. V případě zájmu o větší množství doplatit cenu nebo prodejci na vyzvání zboží bezodkladně vrátit.

 

 

ZÁRUKA, REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na dodané zboží se vztahuje záruka 24měsíců dle občanského zákoníku.

Kupující podá reklamaci písemně na email: info@zlatabanka.com
reklamace musí obsahovat číslo objednávky nebo faktury
kupující musí prodávajícímu, bezodkladně sdělit poškození produktu. Pokud používáním poškozené produktu došlo k jeho zhoršení stavu, tak za něj prodávající nezodpovídá.
Pokud byla na produkt poskytnuta sleva z důvodu poškození, tak není možné produkt reklamovat, protože o vadě kupující věděl a zboží přebral bez výhrad
Reklamovat nelze zboží, které zákazník bez výhrad přebral a seznámil se s jeho stavem.

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY je možné jen v těchto případech:

U zboží s pevnou cenou lze dle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14dnů, bez udání důvodu. Kupující musí dát písemně najevo, že odstupuje od obchodu v zákonné lhůtě 14dnů. Tuto informaci musí sdělit prodejci nejméně 14 dní od převzetí zboží.

zboží musí být vráceno nepoškozené, funkční bez známek opotřebení
Pokud tuto podmínku kupující nesplní bude prodávající po kupujícím požadovat kompenzaci, tato kompenzace za např. porušený obal bude odečtena od ceny vráceného zboží. Vrácené boží musí na své náklady kupující vrátit na jednu z prodejen prodávajícího.

K reklamaci je nutné kromě reklamovaného zboží doložit: fakturu, vaše číslo účtu pro zaslání peněz. Vrácena bude kupní cena bez nákladů na dopravu. Finanční částka bude odeslána kupujícímu nejpozději do 21dnů od odstoupení od smlouvy.

U investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

Odpovědnost za přepravu objednávky má dopravce. Proto si před převzetím zásilky zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud by byl obal porušen, sepište o tom s kurýrem záznam a neprodleně informujte prodejce.

Dojde-li k zmaření kupní smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu až 25 % z ceny objednaného zboží. Netýká se produktů s pevnou cenou. Kupující bere na vědomí, že účtování poplatků bude počítáno následujícím způsobem (smluvní pokuta + poštovné a balné + skladné).

 

 

GARANCE ZPĚTNÉHO ODKUPU

Všechny produkty nakoupené na našich stránkách umíme i vykoupit. Stačí se zastavit na jedné z našich poboček a doložit nákup předmětu u nás např. fakturou.

Vykupujeme i od jiných prodejů, pak bude cena dohodnuta individuálně na prodejně.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Nakládání s osobními údaji podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prodejce se zavazuje, že nebude osobní údaje prodávat, nepoužije je pro komerční sdělení ani je neposkytne třetí osobě.

Prodejce je oprávněn poskytnout osobní informace externímu přepravci v rámci dodání zboží.

 

 

SKLADNÉ

Pokud si zákazník zboží nevyzvedne, bude mu po 21 pracovních dnech od vyzvání k vyzvednutí účtováno skladné dle ceníku prodejce.

Prodejce není povinen vydat zboží na kterém je nedoplatek za skladné.

Když přesáhne cena skladného cenu produktu, tak je prodejce oprávněn produkt prodat.

 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

obě strany se snaží řešit spory mimosoudní cestou
pokud se strany nedohodnou, může se kupující obrátit na Českou obchodní inspekci
kupující doloží přesný popis čeho se domáhá, datum a uplatnění nároku. Je třeba doložit dokumenty, že se nepodařilo domluvit s prodejcem.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

tyto obchodní podmínky řídí vztah mezi prodejcem a kupujícím
obchodní podmínky nabíhají účinnost jejím zveřejněním na webu prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky.