Přepnout menu

K nákupu / PAMP

MKS PAMP GROUP

Historie

Společnost MKS PAMP GROUP je švýcarský holding specializující se na zpracování a obchodování s drahými kovy, jako jsou zlato, stříbro, platina a palladium. Vznik společnosti byl způsoben sloučením dvou předních rafinerií drahých kovů - MKS a PAMP SA.

Společnost MKS byla založena v roce 1979 Mahmoudem Kassem Shakarchim v Ženevě. Po smrti zakladatele v roce 1983 převzali podnik jeho dcera Karma a syn Marwan. Bratr a sestra si stanovili cíl stát se lídrem v průmyslu drahých kovů po celém světě. Společnost se od té doby rychle rozvíjela a expandovala na východ a do Asie, kde těžila ze slibného rozvoje místních trhů a obchodování s drahými kovy. V roce 1998 byla v Austrálii založena první zámořská kancelář a od té doby se v regionu otevřelo mnoho dalších kanceláří. MKS se stala jedním z klíčových hráčů na trhu drahých kovů po celém světě a získala mnoho ocenění za svou činnost.

PAMP SA byla založena v roce 1977 v Ticinu v jižním Švýcarsku. V počátcích své činnosti se PAMP SA zaměřovala na zpracování surovin obsahujících drahé kovy a výrobu ražených slitků a medailí. Postupem času se společnost rozvíjela a expandovala na nové trhy, kde nabízela širokou škálu produktů pro investory, sběratele a další zákazníky. PAMP SA získala mnoho ocenění za svou činnost, včetně ocenění "Good Delivery" od Londýnské burzy kovů a certifikace "Conflict-Free Gold" od programu "Responsible Jewellery Council".

V roce 2012 se společnosti MKS a PAMP SA rozhodly sloučit, čímž vznikl nový holding s názvem MKS PAMP GROUP. Sloučení umožnilo oběma společnostem využívat synergii svých znalostí, technologií a zkušeností a zároveň zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu drahých kovů. Nová společnost patří mezi přední světové rafinérie drahých kovů a nabízí širokou škálu produktů, jako jsou odlévané a ražené slitky, medaile a mince. MKS PAMP GROUP má rozvinutou logistickou síť a zastoupení po celém světě, což ji umožňuje uspokojovat poptávku po drahých kovech v různých částech světa.

V rámci sloučení společností MKS a PAMP SA došlo k řadě změn v oblasti managementu a vlastnictví společnosti. Mezi klíčové postavy společnosti patří například Marwan Shakarchi, syn zakladatele společnosti MKS, který se stal jedním z ředitelů společnosti. Sloučení bylo úspěšné a společnost MKS PAMP GROUP se díky němu stala ještě významnějším hráčem na trhu s drahými kovy.

Jako společnost si MKS PAMP GROUP klade za cíl být lídrem v oblasti svého působení a kladně se vztahuje k otázkám životního prostředí a etického získávání zdrojů. Společnost přijala kodex, kterým se zavazuje k ekologicky udržitelnému a etickému získávání zdrojů, a snaží se minimalizovat svůj dopad na životní prostředí.

Celkově lze říci, že sloučení společností MKS a PAMP SA bylo úspěšné a vytvořilo nového hráče na trhu s drahými kovy - MKS PAMP GROUP. Nová společnost nabízí širokou škálu produktů a je známá svým vysokým standardem kvality a ochrany životního prostředí. Společnost MKS PAMP GROUP si stále udržuje své postavení jako lídr na trhu s drahými kovy a pokračuje ve svém růstu a rozvoji.

Odlévání slitků

Odlévání investičních slitků je proces, který se provádí v odlévacích pecích, které jsou obvykle vyrobeny z kovu nebo keramiky. Proces začíná tím, že se surový materiál, který může být například zlato nebo stříbro, roztaví v odlévací peci při vysoké teplotě. Roztavený kov je poté převeden do formy, která určuje tvar a velikost slitku.

Investiční slitky jsou obvykle vyráběny v různých velikostech, aby vyhovovaly různým potřebám investorů. Velikosti se obvykle pohybují od nejmenších, které mohou mít hmotnost pouze několika gramů, až po velké slitky, které mohou vážit několik kilogramů.

Po vylití kovu do formy se slitky ochlazují na pokojovou teplotu. Poté jsou vyjmuty z formy a vybroušeny na hladký povrch, aby se odstranily jakékoliv nečistoty nebo nedokonalosti. Poté jsou slitky připraveny pro další zpracování, jako je například ražení nebo gravírování. Po dokončení procesu jsou slitky baleny a připraveny k expedici zákazníkům.

Odlévání investičních slitků je precizní proces, který vyžaduje vysokou kvalitu surovin a moderní technologie, aby se zaručila správná velikost, hmotnost a kvalita slitků. Společnosti jako MKS PAMP GROUP mají mnoho let zkušeností s výrobou investičních slitků a používají nejmodernější technologie a zařízení, aby zajistily, že jejich slitky budou odpovídat vysokým standardům kvality a přesnosti.

Ražba slitků

Samotná ražba slitků je proces, během kterého se na povrch investičního slitku nanáší text nebo reliéf. Tento proces probíhá až poté, co je slitkový blok odlit a rovnán, takže má hladký povrch. Ražba pak slouží k estetickému vylepšení slitku a umožňuje snadné identifikování a ověření jeho pravosti.

Ražba se provádí pomocí speciálního ražebního lisu, který obsahuje matrici s požadovaným textem nebo reliéfním obrazem. Investiční slitky jsou umístěny mezi matrici a lis a poté jsou za použití velkého množství tlaku stlačeny do matrice, aby se na povrchu slitku vytvořil reliéf nebo text.

Reliéf nebo text, který se vytváří při ražbě slitků, může být libovolný. Některé slitky mohou mít například na povrchu obraz, který připomíná historickou událost nebo kulturní artefakt, zatímco jiné slitky mohou být označeny jednoduchým nápisem s hmotností, čistotou a výrobcem.

Ražba slitků má také praktický význam, protože zvyšuje bezpečnost a důvěryhodnost slitků. Na povrchu slitku se vytváří unikátní reliéf nebo text, který usnadňuje identifikaci a ověření pravosti. To zajišťuje, že investice do slitků jsou bezpečné a spolehlivé.

Balící proce slitků

Assay karta je certifikát, který slouží k ověření pravosti a kvality investičních slitků. Tyto karty obsahují informace o slitku, jako je hmotnost, čistota kovu, jméno výrobce a další důležité údaje, které jsou důležité pro investory a sběratele.

Balící proces investičních slitků do assay karet začíná tím, že jsou slitky očištěny a vybroušeny tak, aby byly připraveny pro ražbu. Poté jsou slitky raženy a zkontrolovány, aby se zajistila jejich přesnost a kvalita. Jakmile jsou slitky hotovy, jsou vloženy do plastových obalů, které chrání slitky před poškozením a znečištěním.

Dalším krokem v procesu je vložení plastových obalů s investičními slitky do malých kovových krabiček, které jsou určeny pro jednotlivé velikosti a hmotnosti slitků. Krabičky jsou zpravidla vyrobeny z kovu, jako je například stříbro, a jsou odolné a trvanlivé.

Poté, co jsou slitky uloženy do kovových krabiček, jsou tyto krabičky umístěny do speciálních ochranných obalů nebo škatulí, aby se slitky dále chránily a zamezilo se tak poškození nebo ztrátě při přepravě. Tyto obaly mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je například dřevo nebo plast, a jsou pečlivě navrženy tak, aby zajišťovaly maximální ochranu slitků.

Assay karta je pak připojena k balení slitků a slouží jako certifikát, který potvrzuje jejich autentičnost a kvalitu. Tyto karty obsahují údaje o slitku, jako je hmotnost, čistota kovu, jméno výrobce a další důležité informace.

Celý proces balení investičních slitků do assay karet je důležitý, aby se zajistilo, že slitky jsou bezpečně uloženy a chráněny před poškozením nebo ztrátou. 

Kontrola výroby slitku pod LBMA

Samotný proces výroby investičních slitků v rafinérii je velmi složitý a náročný, přičemž jedním z klíčových prvků v tomto procesu je kontrola kvality a čistoty zlata. V tomto ohledu hraje důležitou roli London Bullion Market Association (LBMA), která je hlavním regulačním orgánem v oblasti investičních slitků a bary.

LBMA byla založena v roce 1987 a jejím cílem je regulovat a standardizovat trh s drahými kovy. Mezi její hlavní činnosti patří stanovení a udržování standardů pro výrobu investičních slitků, audity rafinérií a distributorů a vydávání certifikátů pro investiční slitky.

Jedním z klíčových prvků LBMA je kontrola kvality a čistoty zlata, která je prováděna na místě v rafinériích. Tuto kontrolu provádí nezávislí inspektoři, kteří jsou vyškoleni v analýze drahých kovů a mají přístup k nejmodernějšímu analytickému vybavení.

Inspektoři LBMA provedou audit rafinérie a kontroly kvality a čistoty zlata na místě. Toto zahrnuje kontrolu výrobních procesů, analýzu vzorků zlata, kontrolu laboratoří a mnoho dalších faktorů. Pokud rafinérie splní požadavky LBMA, může získat certifikaci, která potvrzuje kvalitu a čistotu investičních slitků.

Inspektoři LBMA také pravidelně kontrolují dodavatele investičních slitků a sledují jejich pohyb po trhu. Toto zahrnuje kontrolu dokumentace, přepravy a skladování slitků, aby se zajistila bezpečnost a důvěryhodnost investičních produktů.

LBMA má také zavedené přísné standardy pro návratnost slitků. Slitky musí být vráceny v původním stavu a musí být prověřeno, zda nebyly manipulovány nebo poškozeny.

Kontrola kvality a čistoty zlata v rafinérii je klíčovou součástí procesu výroby investičních slitků. Díky práci organizací jako je LBMA mohou investoři a sběratelé mít jistotu, že investují do kvalitních a autentických produktů.