Přepnout menu

K nákupu / Poučení z historie

Příběh se opakuje

Po tisíce let, od krize 3.století v Římě, přes mincovní reformu Václava II. začátkem 14.století, po Francii 18. století a Lawsův systém v roce 1720, nás historie v mnoha případech učila.

Historie zejména potvrzuje, že všechny říše, vládci, národy nebo režimy, které se ocitly s fatální úrovní dluhu, se nakonec uchýlí k lákavé (a zoufalé) možnosti devalvace měny ve snaze dostat se z dluhové krize.

Devalvace měny na splacení dluhů vždy končí špatně

Taková opatření, která zpočátku začínají pomalu, se mění v závislosti, jak se stále rychleji zavádějí slabší a slabší měny, aby zamaskovaly neudržitelnou politiku nadměrného utrácení a břemeno nesplatitelných dluhů.

Zpočátku se taková devalvace měny zdá být téměř zázračně, ale konečný výsledek je vždy stejný: tragický přechod mezi ekonomickým boomem a kolapsem, který následuje, stejně jako destrukce podkladové měny.

Dnes jsou vyšší rizika

Současná doba není výjimkou přirozených tržních sil a ekonomické historie. Světové vlády a centrální banky nás vystavily vážnému riziku tím, že žily roky nad poměry, v době nepopiratelné tržní euforie a rizikové inflace aktiv.

Centrální banky mají fantazii, že taková umělá opatření jsou udržitelná. „Neomezené QE – kvantitativní uvolňování“ a ekonomické teorie jako moderní monetární teorie (MMT) získávají na popularitě a jsou mylně prezentovány jako životaschopná a trvalá řešení.

Pochopte včerejšek, připravte se na zítřek

Ve Zlaté Bance jsme si toho všeho vědomi. To je důvod, proč my i naši zákazníci investujeme dlouhodobě do drahých kovů, nikoli proto, abychom využili dočasných stimulačních účinků tisku peněz.

Je nemožné vyřešit dluhový problém větším dluhem splaceným z vymyšlených peněz. Nevyhnutelný konec je vždy stejný: hodnota a kupní síla měn se hroutí, jak můžeme vidět dnes.

Tento historicky nebezpečný trend se navíc jen zhoršil s extrémní měnovou a fiskální politikou přijatou v roce 2020 v reakci na epidemii Covid-19.

Prozíraví a informovaní investoři vědí, že přímé, zajištěné a nezatížené vlastnictví zlata a stříbra je zásadní pro zajištění jejich finanční budoucnosti, zvláště ve věku historických dluhů a měnových deformací. Cheme-li zabezpečit rodinu na horší zítřky, drahé kovy v našem portfóliu nesmí chybět.