Přepnout menu

Kalkulačka ochrany měny

Kalkulačka ochrany měny před inflací pomocí zlata

Tato kalkulačka pomáhá uživatelům pochopit, jak inflace ovlivňuje kupní sílu peněz a jaká investice do zlata může pomoci ochránit hodnotu peněz v čase.

Investiční Kalkulačka

Investiční Kalkulačka

Zadejte částku, kterou chcete ochránit proti inflaci:

Nastavte očekávanou roční inflační míru (%): 2.5%
Cílová míra inflace 2,5 % je v mnoha zemích považována za optimální pro udržení hospodářského růstu a finanční stability.

Zadejte aktuální cenu 1 gramu zlata:

Očekávaný roční růst ceny zlata (%): 5.3%
Na základě průměrných cen zlata od roku 1991 do roku 2023, je dlouhodobé průměrné roční zhodnocení zlata přibližně 5,3 % ročně. Toto číslo je výsledkem dlouhodobého vývoje a může se v budoucnosti lišit v závislosti na specifických obdobích a tržních podmínkách.

Zvolte období, na které chcete ochránit proti znehodnocení a poklesu hodnoty vašich úspor:
12 měsíců
Vyberte úroveň inflace:

Průměrná roční inflace v České republice za posledních 5 let byla (2018-2023) byla 6.28%.

Upozornění: Inflace je klíčovým ekonomickým ukazatelem, který má přímý dopad na hodnotu měny a kupní sílu. Při nízké míře inflace probíhá znehodnocení měny pomalu a často neznatelně. To umožňuje stabilitu a předvídatelnost hospodářského prostředí. Naopak, vysoká inflace vede k rychlému poklesu kupní síly peněz, což může mít za následek značnou finanční nestabilitu. Významný nárůst inflace, jaký byl zaznamenán v posledních letech, slouží jako připomínka toho, že inflace je dynamická a její dopady mohou být hluboké. Je důležité sledovat tuto proměnlivou ekonomickou sílu, která má schopnost výrazně ovlivnit jak individuální finanční plánování, tak i širší ekonomické rozhodování.