Přepnout menu

K nákupu / Bankovní riziko

Navzdory letité podpoře centrálních bank a mimořádným finančním výpomocím čelí soukromé komerční banky nespočtu operačních a strukturálních rizik.

Trh s deriváty: časovaná bomba

Prvním z těchto rizik je vystavení bank iracionálně nadhodnocenému trhu s deriváty. Nominální hodnota tohoto trhu přesahuje kvadrilion dolarů. Banky jsou v tomto uměle nafouknutém sektoru vystaveny značnému riziku protistrany a riziku koncentrace.

Držení zlata v bance generuje riziko protistrany

Investoři, kteří se připravují na všechny makroekonomické nepředvídatelné události, uznávají, že držení fyzického zlata v těchto bankách (nebo „papírových zlatých“ ETF držených prostřednictvím těchto institucí) vytváří příliš velké provozní riziko a riziko protistrany.

Fyzické zlato držené v bankovním systému, dokonce i na oddělených nebo speciálně přidělených účtech, je zranitelné vůči přirozenému riziku protistrany. V případě insolvence nebo jiného selhání banky, případně jejího zprostředkujícího custodiana, dochází ke kompromitaci zlata klientů.

Za takových okolností by investoři stáli ve frontě a jednalo by se s nimi jako s druhořadými vlastníky, spíše než s přímými vlastníky drahých kovů.

Řešení prostřednictvím přímého vlastnictví

U naší společnosti Zlatá Banka naši těží naši investoři z přímého, nezatíženého vlastnictví svých aktiv s výrazně sníženým rizikem protistrany. Toto je kritická součást našeho dlouhodobého řízení rizik, filozofie zaměřená na klienta.

Takové přímé vlastnictví nás staví daleko nad ostatní poskytovatele služeb v oblasti drahých kovů.

Další podrobnosti o zásadní důležitosti vlastnictví fyzických drahých kovů mimo vysoce kompromitovaný bankovní systém naleznete zde. ( odkaz připravován)